Przepisy - kredyt-budowlany

Kredyt budowlany

pozyczki-kredyty.org


Kredyt budowlany jest to pisemna umowa zawarta między bankiem, a kredytobiorcą (osobą starającą się o kredyt). bank zobliguje się przydzielić określoną sumę na wyznaczony cel budowlany oraz na określony czas, a kredytobiorca zobliguje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem (tzn. na cele budowlane) oraz zwrócić pożyczoną sumę wraz z należnym bankowi odsetkami i prowizją.
Przydzielenie kredytu ma miejsce na wniosek kredytobiorcy, na bazie umowy podpisanej między bankiem, a kredytobiorcą.

Do podania o kredyt budowlany trzeba  dołączyć następujące dokumenty:

1.powierzające stałe źródła i wielkość dochodów kredytobiorcy oraz poręczycieli tj.:

a) poręczenie z zakładu pracy o wielkości dochodów,
b) odcinek emerytury za ostatni miesiąc, a także decyzję o przydzieleniu tych świadczeń
c) poświadczenie (dotyczy to tylko przedsiębiorców):
z Urzędu Skarbowego o wielkości dochodów za ostatnie miesiące
z Urzędu Skarbowego, w sytuacji osób rozliczających się w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego,  zaświadczenie o przychodach pozostałe dokumenty pozwalające ustalić stałe zyski pozyskiwane z innych źródeł

2.akta budowy,
3.kosztorys inwestorski
4.terminarz robót budowlanych,
5.dodatkowe niezbędne podług oceny banku

 

 

Wielkość kredytu budowlanego zależna jest od zdolności kredytowej (jest to zdolność do terminowej spłaty  kredytu wraz z odsetkami  w terminach oznaczonych w umowie kredytowej), jednakże nie może zwykle przekroczyć:
1.80% kosztów całej inwestycji, kiedy kredyt wydatkowany jest na budowę bądź remont domu
2.70% kosztów całej inwestycji, kiedy kredyt wydatkowany jest na:
wybudowanie bądź  remont lokalu mieszkalnego, w budynku kilkumieszkaniowym
postawienie  garażu
dokonanie infrastruktury technicznej potrzebnej dla użytkowania budynku mieszkalnego bądź garażu


Lista tematów: